ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท นนทรี จำกัด

บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติจากสถาบัน ICRI แห่งสหรัฐอเมริกา

ยินดีให้บริการด้านวิศวกรรมโครงสร้างด้วยเทคโนโลยีบูรณาการและบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญ

ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโครงสร้างอาคาร-สะพาน-สาธารณูปโภค-ฯลฯ 

 ..... เทคโนโลยีพิเศษ .....

เทคโนโลยีต้านทานแรงระเบิดในงานอุตสาหกรรมและงานการทหาร

เทคโนโลยีตรวจวัด-ติดตามพฤติกรรมโครงสร้างระบบเซนเซอร์ใยแก้วนำแสง

 เทคโนโลยีเสริมกำลังโครงสร้างด้วยวัสดุ Fiber Reinforced Cementitious Matrix (FRCM)

เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดระบบเครือข่ายในงานวิศวกรรมและงานด้านความมั่นคงของรัฐ